Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Vergadering Cliëntenraad

Nieuws 26 juni 2019 Reading Time: 2 minutenleestijd

Op woensdag 19 juni jl. vergaderde de Cliëntenraad van Samen Veilig Midden-Nederland. In deze vergadering werden twee nieuwe leden welkom geheten. Daarnaast was er tijd ingeruimd voor een ontmoeting met de Ondernemingsraad van Samen Veilig.

Vanuit de Ondernemingsraad waren twee leden aanwezig. Zij waren door de Cliëntenraad uitgenodigd om een beter beeld te krijgen van de inzet en de rol van de Ondernemingsraad, met name als het gaat om de ervaren werkdruk van medewerkers en de werving en het behoud van medewerkers.

Veranderagenda
Ook de Veranderagenda en de rol van de Cliëntenraad hierin stond op de agenda. Er werd onder andere gesproken over de rol van ervaringsdeskundigen ten behoeve van cliëntparticipatie en over de bijeenkomsten die Samen Veilig met cliënten wil organiseren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Stem
Een beleidsmedewerker schoof aan om de Stem toe te lichten, een instrument voor cliënten en medewerkers om eenvoudig en snel feedback te geven op de samenwerking. Via het beantwoorden van zes vragen, kijken cliënt en medewerker samen terug op een gesprek. Ook is het mogelijk om af en toe op een hele periode terug te kijken. Daar zijn vijf andere vragen voor. In dat geval vullen zowel de medewerker als de cliënt de vragen in. De pilot is gestart in 2018 en loopt in 2019 door. Naar verwachting zal de Stem eind 2019 organisatiebreed beschikbaar komen. “De Stem is een interessante manier om met mensen te praten”, aldus één van de leden van de Cliëntenraad. “Ook goed dat de mening aan iedereen rondom de cliënt gevraagd kan worden. De smileys zijn handig voor mensen die geen woorden aan hun mening kunnen geven. Ook mooi dat er geen cijfers in zitten, daar heb ik een hekel aan.”

De volgende vergadering van de Cliëntenraad staat gepland op 11 september 2019.