Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Vertrek Tanno Klijn

Nieuws 3 september 2019 Reading Time: 2 minutenleestijd

Per 1 november 2019 beëindigt Tanno Klijn zijn dienstverband als bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland. Hij zet vanaf die datum zijn loopbaan voort als directeur-bestuurder van Stichting Nidos, een landelijk werkende (gezins)voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

In de afgelopen acht jaar, waarvan de laatste vier jaar als bestuurder, heeft Tanno Klijn samen met zijn collega-bestuurder en het management Samen Veilig Midden-Nederland door de transitie van de jeugdzorg geloodst en omgevormd naar een organisatie met een stevige positie in het vernieuwde zorglandschap. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

Voor zijn positie als voorzitter van de Raad van Bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland zal  extern een vacature open gesteld worden, die met behulp van een wervings- en selectiebureau zal worden ingevuld.

Gedurende het wervingsproces van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur zullen de taken van Tanno worden waargenomen door zijn collega-bestuurder Paul Janssen.

Tanno Klijn: “Voor mij is het tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière. In de nieuwe functie komen mijn ervaring binnen de Jeugdbescherming en in de internationale samenwerking op een mooie manier samen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen met wie ik de afgelopen jaren zowel intern als extern, regionaal en landelijk heb mogen optrekken, te bedanken voor de mooie en intensieve samenwerking in het kader van onze missie, namelijk een veilig thuis voor iedereen. Tevens wil ik aangeven dat ik alle vertrouwen heb in de kracht en de professionaliteit van de medewerkers van Samen Veilig in het uitvoeren van deze complexe maatschappelijke opdracht!”

De Raad van Toezicht dankt Tanno Klijn voor zijn inspanningen, betrokkenheid en behaalde resultaten in de afgelopen jaren en zal erop toezien dat de organisatie zich in deze lijn verder ontwikkelt. Uiteraard wensen wij hem veel succes toe bij zijn nieuwe uitdaging. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de zittende bemensing de continuïteit en stabiliteit van Samen Veilig Midden-Nederland geborgd zijn.

Mariëlle Rompa
Voorzitter Raad van Toezicht