Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Training

Training ‘Complexe scheidingen’

SKJ-Punten: 12.5 - 13.5 3 - 4 dagdelen

Als professional kan je te maken krijgen met scheidende ouders. Er is sprake van een complexe scheiding wanneer er sprake is van terugkerende conflicten en verstoorde communicatie tussen beide ouders (en eventueel hun netwerk) of wanneer er zorgpunten zijn over de opvoedingssituatie dan wel gedragingen van een kind (die mogelijk samenhangen met de scheiding van de ouders). Het vergt veel tijd, geduld en creativiteit om in dit type begeleidingssituaties als professional te acteren.

In deze training reflecteer je op jouw eigen waarden en normen rond het thema complexe scheidingen. Je krijgt inzicht in de gevolgen van een scheiding bij kinderen. Ook worden tools in de gespreksvoering aangereikt om de verschillen tussen ouders zoveel mogelijk te verkleinen in plaats van te vergroten.

Tijdens de training krijg je de gelegenheid om, in een door twee trainingsacteurs gesimuleerde omgeving, ervaringen op te doen in gesprekken met ouders, die tegengestelde behoeftes, belangen of meningen hebben. Je leert om (zoveel mogelijk) een neutrale opstelling te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Door het kind centraal te stellen, op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid in ouderschap en leiding te geven aan het gesprek worden ouders geholpen om de tegenstellingen te verkleinen.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Ben je in staat te reflecteren op eigen normen en waarden rond het thema scheiding
 • Heb je kennis van en inzicht in het effect van hechting en verlies
 • Kun je leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen
 • Kun je neutraliteit bewaken
 • Weet je hoe meerzijdig partijdig te zijn
 • Kun je de focus op een kind houden in een gesprek

Programma

Dagdeel 1: kennis en reflectie

Tijdens dit dagdeel sta je stil bij (eigen) ervaringen rondom scheidingen en hoe je vanuit verschillende invalshoeken een conflict kunt benaderen. Ook kijk je naar wat scheiding voor kinderen betekent en welk verlies ouders en kinderen ervaren/voelen bij een scheiding.

Dagdeel 2: aanreiken van kennis over vaardigheden om verschillen te verkleinenIn dit

dagdeel worden tools aangereikt die behulpzaam zijn om jouw neutraliteit te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Tevens bespreken we hoe de escalatieladder je kan ondersteunen bij het beoordelen van het conflict tussen ouders. We kijken eveneens naar de betekenis van de aanbevelingen vanuit de richtlijn complexe scheidingen en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Dagdeel 3: oefenen van vaardigheden met behulp van twee trainingsacteurs

Tijdens dit dagdeel wordt geoefend met twee trainingsacteurs in de rol van ouders. Je ervaart tijdens de gesprekken hoe je de verschillen tussen ouders, daar waar het gaat over opvoeding en verzorging van kinderen, kunt verkleinen. Je leert gebruik te maken van gespreksregels en van verbindende (gespreks) samenvattingen. Je oefent in het identificeren van gezamenlijke motieven van ouders, zodat het mogelijk wordt een gedeelde zorg te benoemen (rondom opvoeden en (on)veiligheid van kinderen). Hierdoor ontstaat een opening naar oplossingsrichtingen.

Accreditatie training ‘Complexe scheidingen’

Nummer: SKJ199895
Punten training: 12.5

Optioneel: juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

Aanvullend op de training kun je gebruik maken van een juridische workshop t.a.v. (echt)scheiding en ouderschap. Een jurist neem je mee in de verschillende juridische facetten waar je als professional mee te maken krijgt als ouders gaan scheiden. Te denken valt aan privacy, soorten ouderschap en ouderschapsplannen.

Na de workshop

 • Ken je de verschillende ouderschapsvormen;
 • Heb je kennis van de juridische gevolgen van (echt)scheiding en ouderschap;
 • Ken je de juridische rechten en plichten van ouders en kinderen rondom (echt)scheiding;
 • Ken je jouw eigen rechten en plichten met betrekking tot dit type begeleidingssituaties;
 • Ken je het privacy protocol.
 • De training bestaat uit 3 dagdelen van 3,5 uur per dagdeel.

De juridische workshop bestaat uit 2 uur.

Accreditatie juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

Nummer: SKJ200259
Punten workshop: 1.0

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.