Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Doorstart pilot Ketenversnelling

Nieuws 29 september 2021 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Vanuit het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd is in 2018 de pilot Ketenversnelling opgestart. Een succesvolle pilot waarin geëxperimenteerd is met een andere manier van samenwerken om gezinnen in de jeugdbescherming beter te ondersteunen en sneller hulp te bieden.

Binnen de pilot Ketenversnelling hebben medewerkers van de deelnemende ketenpartners (Lokalis (buurtteams), Veilig Thuis Utrecht, SAVE, William Schrikker en de Raad voor de Kinderbescherming) ervaring opgedaan met een andere manier van samenwerken door te stoppen met na en naast elkaar te werken en de verschillende expertises, taken, rollen en bevoegdheden vanuit één team in te zetten. Deze manier van werken versnelt het hulpverleningsproces in sterke mate en helpt om snel tot een goede werkrelatie te komen. De pilot is eind 2020 succesvol afgesloten en in de afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen voor een doorstart in een groter werkgebied, met een breder takenpakket en nieuwe ontwikkelopgaven. Deze doorstart start in oktober als proeftuin. Alle pijlen blijven gericht op het versnellen van het hulpverleningsproces en betere ondersteuning van de cliënten. De contouren van het landelijke toekomstscenario zijn geschetst, maar er liggen nog veel vragen en details die nader uitgewerkt moeten worden. De proeftuin gaat bijdragen aan die uitwerking.

Meer over de pilot Ketenversnelling: