Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Expertisecentrum

“Handen en voeten bij signaleren”

Nieuws 27 november 2017 Reading Time: 4 minutenleestijd

Gemeente Rhenen traint medewerkers

“Prima om te horen en  te weten wat je kunt, mag
of misschien wel moet doen”

Vanuit het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland is een training verzorgd voor medewerkers van de gemeente Rhenen. We gaan in gesprek met Ingrid Sloot, beleidsadviseur en  aandachtsfunctionaris van de gemeente Rhenen over aanleiding en effect van deze training.

Wat is de aanleiding geweest om personeel van de gemeente te trainen?
Ingrid: “Veel van onze medewerkers hebben ogen die naar buiten gericht zijn. Baliemedewerkers zien en spreken veel burgers, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vangen veel signalen op tijdens hun werk en ook onze bouw- en woningtoezichthouders komen achter veel voordeuren. Maar als medewerkers signalen opvangen blijven ze er vaak mee rondlopen. Wat doe je als je in de centrale hal van het gemeentehuis (of huis van de gemeente zoals wij het liever noemen) een moeder wel erg hardhandig met haar peuter om ziet gaan? Wat doe je als je in een woonhuis overal matrassen aantreft en mensen die schichtig rondlopen en de taal niet spreken? Onze medewerkers hebben te maken met dergelijke situaties en daarom willen wij hen een handelingsperspectief bieden: wat kun je als medewerker doen als je iets opvangt dat een onbehaaglijk, een niet-pluis gevoel geeft? We hebben het Expertisecentrum gevraagd daar een trainingsaanbod op te ontwikkelen.”

“Fijn dat de bewustwording wordt aangekaart”

Hoe zag het trainingsprogramma er uit?
Ingrid: “De training bestond uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel was theoretisch van aard: wat is kindermishandeling eigenlijk? Wat valt daar onder? Wanneer is er sprake van huiselijk geweld of van ouderenmishandeling? Wat zijn mogelijke signalen? Hoe interpreteer je die signalen? Welke invloed hebben je eigen waarden en normen op die interpretatie, welke rol speelt je eigen referentiekader daarbij? Wat mij een niet-pluis gevoel geeft, hoeft mijn collega namelijk niet eens op te vallen. Hoe besluit je dan of je iets gaat doen? En wat kun je doen? Welke rol heb je dan? In het tweede dagdeel hebben we deze theorie in de praktijk gebracht en heel herkenbare praktijksituaties geoefend met behulp van een trainingsacteur.”

“Ik heb bewust leren kijken naar wat er gebeurt”

Hoe is de training ervaren?
Ingrid: “De training zorgt vooral voor bewustwording. Onze opsporingsambtenaren zien bijvoorbeeld meer. Ze zijn zich door de training bewuster geworden van waar ze op kunnen letten en waar dat op kan duiden. De training heeft ook veel bevestiging en houvast gegeven. Door te oefenen met herkenbare, door de medewerkers zelf aangedragen situaties hebben de medewerkers niet alleen nieuwe dingen geleerd, maar ook gehoord en gemerkt dat ze vaak al goed handelen door bijvoorbeeld overleg te zoeken met collega’s of de aandachtsfunctionaris. Ik heb in de organisatie overigens wel gemerkt dat er ook wel wat  weerstand heerste onder de medewerkers. Ggezien de werkdruk valt “wéér een training” niet altijd in goede aarde. Maar belangrijk is dat je als organisatie het belang van een dergelijke training inziet en uitdraagt. Achteraf is iedereen echter erg positief over de training en is het effect merkbaar. De medewerkers zijn erg te spreken over de kennis en bevlogen aanpak van de trainster en de aanpak met trainingsacteurs. Dat heeft enorm geholpen om het doel van de training te bewerkstelligen. Wij tolereren  als gemeente Rhenen  geen geweld. Medewerkers hebben door de training mede geleerd hoe zij dat uit kunnen dragen en daar aan bij kunnen dragen, ze kennen hun rol beter en weten wat ze kunnen doen. Ze hebben nu een handelingsperspectief.”

“De feedback op situaties en het rollenspel zijn heel waardevol’

Trainer Expertisecentrum
De trainingen in Rhenen zijn verzorgd door Ilse Reintjes, sinds 2009 trainer bij het Expertisecentrum. Ilse: “Veel van onze trainingen richten zich op leren signaleren en op bijvoorbeeld het opzetten en  toepassen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meestal worden deze trainingen verzorgd voor professionals die in hun werk direct met bijvoorbeeld kinderen werken, zoals leidsters van een kinderopvang. Deze training was vooral uniek door de doelgroep van de training. Baliemedewerkers, opsporingsambtenaren en toezichthouders zijn een vaak vergeten doelgroep. Zij zien en horen veel, maar dat realiseert men zich veel te weinig. Wij als Expertisecentrum zijn daarom erg blij met deze voortvarende en doortastende  aanpak van de gemeente Rhenen.

Meer weten?
Het Expertisecentrum bundelt en ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en draagt deze over. Wij bieden incompany trainingen en voorlichting aan over bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het signaleren van mishandeling en het praten hierover met betrokkenen. Onze trainingen zijn altijd maatwerk en ondersteuning door een trainingsacteur is altijd mogelijk.

Neem gerust contact met het Expertisecentrum op over de mogelijkheden of bekijk het volledige trainingsaanbod op de website.