Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum: “Deskundigheidsbevordering op maat”

Nieuws 6 juni 2017 Reading Time: 3 minutenleestijd

Het Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland is dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
We gaan in gesprek met Marion Rusius, hoofd Expertisecentrum en Harmke Bergenhenegouwen, senior staf Gedragswetenschapper over het centrum en het aanbod.

Marion Rusius en Harmke Bergenhenegouwen (v.l.n.r.)

Wat is het Expertisecentrum?
Marion: “Het Expertisecentrum bundelt en ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en draagt deze over. Wij doen dit door middel van trainingen, workshops, advies, begeleide intervisie en voorlichting. Het Expertisecentrum heeft zich ontwikkeld vanuit het Studiecentrum. Wat er nu anders is, is dat we nu niet alleen expert zijn op het gebied van bedreigde veiligheid van kinderen, maar ook van volwassenen en ouderen. Ook werken we veel meer dan voorheen samen. Niet alleen met onze eigen specialisten, vertrouwensartsen, gedragswetenschappers, juristen en trainers maar ook met professionals van externe partijen zoals hogescholen en universiteiten en natuurlijk met professionals uit het lokale veld en andere ketenpartners.”

Wat biedt het Expertisecentrum?
“Wij bieden incompany trainingen aan over bijvoorbeeld de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het signaleren van mishandeling en het praten hierover met betrokkenen en de Beroepscode ”, aldus Harmke. “We zijn onlangs een pilot gestart in het werken met de nieuwe handleiding SAVE-werkwijze bij complexe scheidingen. Het vervolg hierop is een aanbod in deskundigheidsbevordering voor professionals”.

Marion vult aan: “Soms zijn trainingen op basis van open inschrijving  ook mogelijk. Verder bieden wij begeleide intervisie. Dat kan naar aanleiding van een training zijn maar ook los van een training bieden wij dit aan. Tot slot geven onze trainers en specialisten workshops over verschillende thema’s.”

Wat is er zo uniek aan het Expertisecentrum?
Harmke: “Naast dat ons aanbod altijd op maat is, zijn we ook voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod te innoveren. We doorlopen continu de cyclus van leren, onderzoeken en innoveren. Door samen te werken met hogescholen en universiteiten, te reflecteren op onze werkzaamheden en de ervaringen van onze medewerkers te gebruiken, is ons aanbod altijd actueel, praktijkgericht, innovatief en wetenschappelijk onderbouwd. Verder is het Expertisecentrum CEDEO-gecertificeerd en is het merendeel van onze trainingen geaccrediteerd.”

Marion geeft een voorbeeld: “Sinds de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in 2013 is het aantal meldingen bij Veilig thuis door professionals toegenomen. Ruim 90% blijkt achteraf onterecht, wat zorgt voor onnodig veel onrust bij ouders/verzorgers. Het voeren van een gesprek met betrokkenen kan een onterechte melding voorkomen, maar professionals ervaren dit als een hoge drempel. Ook missen zij hierin scholing. Tal van organisaties bieden trainingen aan, maar de effectiviteit is onbekend. Daarom is door de Universiteit Utrecht een onderzoek gestart dat zich richt op de effectiviteit van de training ‘Signaleren en gesprekken voeren met ouders’, die door ons is ontwikkeld voor professionals uit de kinderopvang, peutercentra en het onderwijs. Verwacht wordt dat de training leidt tot een verhoging van de communicatieve vaardigheden en tot minder onterechte aanmeldingen.”

Wie kan gebruik maken van het aanbod?
Marion legt uit: “Onze incompany trainingen zijn bedoeld voor álle professionals die te maken hebben met jeugdigen en/of kwetsbare burgers waarvan de veiligheid en/of ontwikkeling wordt bedreigd. Ben je bijvoorbeeld werkzaam in het onderwijs, een kinderdagverblijf, de kraamzorg of bij de politie, een notariskantoor of huisartsenpraktijk? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Wat zouden jullie nog mee willen geven aan de lezers van deze Nieuwsbrief?
Harmke: “We staan open voor vragen, voor ideeën, voor zaken die je mist of bijvoorbeeld waar je tegenaan loopt in de praktijk. We denken graag mee in een passend aanbod of dragen actief bij aan het creëren van mogelijkheden in de samenwerking.”

Marion sluit af: “Je kunt ons altijd bellen of een mail sturen!”

Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland