Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad

Nieuws 20 april 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Woensdag 14 april vergaderde de cliëntenraad. In deze vergadering verwelkomden we Miranda als nieuw aspirant-lid. We zijn blij dat we steeds meer op sterkte komen om het mooie en belangrijke werk dat er ligt goed te kunnen doen.

In onze vergadering blikten we heel positief terug op de teambijeenkomst van de cliëntenraad eerder deze maand, die vooral in het teken stond van elkaar beter leren kennen. In mei krijgt dit nog een vervolg, zodat we van elkaar weten wat ons drijft en waar onze kracht ligt. Op die manier kunnen we als team zo krachtig mogelijk de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Samen Veilig Midden-Nederland behartigen.

STEM
In de vergadering spraken we onder andere over de STEM. Dit is een tool waarmee cliënten tijdens de begeleiding feedback kunnen geven over de samenwerking en naar aanleiding daarvan kunnen bespreken hoe het beter zou kunnen. We werden bijgepraat over de stand van zaken rondom de invoering en kregen ook zelf de gelegenheid om de STEM te gebruiken. We hoorden dat de invoering hiervan nog niet zo vlot verloopt als gepland (corona speelt hierin een belangrijke rol) en dat er daarom nu extra inspanningen geleverd worden om het proces te versnellen. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat cliënten de mogelijkheid hebben om feedback te geven op de samenwerking en we zullen dus de vinger aan de pols blijven houden.

In de afgelopen periode heeft de cliëntenraad nagedacht aan welke onderwerpen we in 2021 aandacht willen geven. Dit hebben we vastgelegd in ons Jaarplan-clientenraad-2021, dat we in deze vergadering hebben vastgesteld.

Petra
Voorzitter cliëntenraad


Wil je ook lid worden van de cliëntenraad?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.