Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Tweede bijeenkomst met ketenpartners

Nieuws 9 juli 2019 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Op donderdag 4 juli organiseerde Samen Veilig Midden-Nederland een tweede bijeenkomst naar aanleiding van het datalek voor ketenpartners. Deze volgde op de bijeenkomst van 25 april jl. Doel van de bijeenkomst was om ketenpartners te informeren over de inspanningen die Samen Veilig heeft geleverd rondom het datalek en over de bevindingen die dat oplevert voor alle partners in de keten.

Er waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, enkele gemeentes, het Leger des Heils, Youké en het AKJ. De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld. Ook is gesproken over het informatieveiligheidsbeleid. De aanwezigen waren geïnteresseerd in de aanscherpingen die zijn ingevoerd in het privacy- en securitybeleid van Samen Veilig. Zo kan over (mutaties in) domeinnamen voortaan alleen door het hoofd van de afdeling Informatiemanagement worden besloten, is er tijdelijk een Cyber Security specialist aangesteld voor extra controles op de kwaliteit van digitale gegevensbescherming en wordt er een privacy officer aangesteld naast de functionaris gegevensbescherming. Ook zal de scholing van medewerkers op het gebied van privacy en security een extra impuls krijgen.

Aanwezige ketenpartners gaven aan dat ze het prettig vonden om op deze manier persoonlijk geïnformeerd te worden. Men was geïnteresseerd in de eindrapportage van het onderzoek, maar deze wordt eerst gedeeld met de opdrachtgevende gemeenten. Ook gaven ketenpartners aan dat het datalek bij Samen Veilig hen zelf extra alert heeft gemaakt en sommigen realiseren zich dat er ook bij hen nog inspanningen nodig zijn op het gebied van informatieveiligheid.