Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad, Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

‘We willen nog vaker de stem van de cliënt horen’

Nieuws 19 augustus 2020 Reading Time: 2 minutenleestijd

Eerder dit jaar begonnen de twee eerste cliëntambassadeurs bij Samen Veilig Midden-Nederland, de moederorganisatie van SAVE. Als cliëntambassadeurs brengen Shantal Holwijn (rechts) en Mina Abou (links) de stem van de cliënt in de organisatie en geven zij gevraagd en ongevraagd advies vanuit het cliëntperspectief. Uiteraard speelt de inbreng van cliënten daar een grote rol bij. En die inbreng is dringend nodig. Vanuit ouders, maar zeker ook vanuit de jeugd.

Mina: “Wij zijn een organisatie die midden in de samenleving staat en soms ingrijpende maatregelen in gezinnen moet nemen. We vinden het daarom belangrijk om in gesprek te blijven over waarom we de keuzes maken die genomen worden. Ik geloof in de gebundelde kracht van onze medewerkers én de cliënt.”

Input van cliënten dringend nodig
Iedereen die vindt dat iets beter of anders moet bij SAVE is daarom uitgenodigd om contact op te nemen met Shantal en/of Mina. Zij zouden het fijn vinden als ketenpartners hun cliënten op deze mogelijkheid wijzen. “Onze drijfveer is om te kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit in de Jeugdzorg en het vergroten van de eigen kracht van ouders en jongeren. Het vinden van genoeg gegadigden om gezamenlijk en in een open sfeer over deze onderwerpen na te denken blijkt soms nog een uitdaging. We hopen daarom op medewerking van onze ketenpartners”, aldus Shantal.

Loepsessies en reflectiebijeenkomsten
De cliëntambassadeurs organiseren onder meer verschillende bijeenkomsten waar cliënten van harte welkom zijn, zoals reflectiebijeenkomsten, pizza avonden met jongeren, open podia en loepsessies. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 oktober. “Met de loepsessie in februari haalden we op een informele manier feedback op bij ouders, jongeren, ketenpartners en SAVE medewerker over onze rapportages. Aanleiding was het 1e Open Podium in september 2019, waarin duidelijk werd dat veel cliënten kritisch zijn over de wijze waarop SAVE-medewerkers rapporteren. Een mooi voorbeeld van hoe continue samenwerking tussen alle betrokken partijen tot een verbetering van onze dienstverlening kan leiden” zegt Shantal.

Ook zijn Shantal en Mina van plan volgend jaar een jongerenraad op te zetten. Samen met de cliëntenraad hebben zij geconstateerd dat de stem van de jongeren op dit moment onvoldoende gehoord wordt binnen SAVE. De jongerenraad zal bestaan uit cliënten in de leeftijdscategorie van 12 t/m 18 jaar en op oproepbasis opereren. Deze ´pool´ van jongeren kan dan bijvoorbeeld benaderd worden om deel te nemen aan een reflectiebijeenkomst of aan te sluiten bij bepaalde besluitvorming van Samen Veilig Midden-Nederland. Genodigden uit de jongerenraad kunnen altijd zelf beslissen of ze daadwerkelijk aanwezig willen zijn. Meer informatie over de jongerenraad volgt nog.

Wil jij graag iets delen?
Cliënten die nu al hun stem willen laten horen, zijn uitgenodigd contact op te nemen met Shantal en/of Mina. Ook zijn zij bereikbaar voor vragen van professionals over hun ambassadeurschap. Bel, mail of Whatsapp hen:

Shantal Holwijn: 06 86807813
Mina Abou: 06 59950561
Email: ambassadeurs@samen-veilig.nl