Waar ben je naar op zoek?

Open Podium: openhartig, indrukwekkend en leerzaam

Afgelopen week vond het eerste Open Podium plaats van SAVE. Tijdens deze bijeenkomst deelden jongeren, ouders én medewerkers hun ervaringen. Daarbij wisselde het ene heftige verhaal zich af met het volgende.

‘Spreken is zilver, luisteren is goud’ was het motto van dit eerste Open Podium. Tijdens het Open Podium spraken én luisterden (groot)ouders, jongeren en medewerkers respectvol naar elkaar. Openhartig deed ieder zijn verhaal. En in een intieme setting was er begrip voor elkaar.

Begrip voor de ouder die zijn verhaal deed en door zijn boosheid amper uit zijn woorden kwam. Voor de jongere die zich zo vaak onbegrepen had gevoeld. Voor de medewerker die geconfronteerd wordt met dreigende ouders. Voor de emoties, de pijn, de tranen en de wanhoop. Voor de mens achter de cliënt en hulpverlener.

Niet alleen was er begrip voor elkaar, maar ook oprechte interesse. In de pauzes zochten de sprekers elkaar op. “Wat moedig dat je je verhaal hier vertelt”, zei de een tegen de ander. “Wat heftig wat jullie als werkers over je heen krijgen”, zei de ander tegen de een.  Verschillen tussen cliënten, jong of oud, en medewerkers vielen weg. Hier waren we samen. Om naar elkaar te luisteren en om daardoor van elkaar te leren.

Dank aan alle deelnemers! Wordt vervolgd.