Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Bouwsteen
‘Behoud en werving van medewerkers’

Bouwen aan Samen doen wat helpt in 2023

 

We stimuleren een werkomgeving waar mensen met plezier werken, gesteund door hun team en de organisatie. We werken aan oplossingen voor de uitdagingen die spelen, zoals een hoog verloop, een krappe arbeidsmarkt en uitval van medewerkers. Met het oog op het tekort aan ervaren en passend opgeleide collega’s, hechten we veel belang aan het behoud van onze medewerkers. Tegelijkertijd zetten we onverminderd in op het werven van nieuwe collega’s. En met resultaat: in 2023 kwamen meer nieuwe medewerkers in dienst (in totaal 94) dan er medewerkers de organisatie verlieten (in totaal 67).

Verder vinden wij het welzijn van medewerkers belangrijk. Daarom werken we samen aan de mentale veerkracht die nodig is om sterke relaties met cliënten op te bouwen en tegelijkertijd grenzen te stellen. Dit is ook in het belang van de cliënt en de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Voorbeeld 1

Nieuwe inwerkgroepen

Om medewerkers aan ons te binden, hebben wij persoonlijke inwerkgroepen gelanceerd. Nieuwe medewerkers worden eerst twee à drie maanden begeleid door inwerkcoördinatoren en gedragswetenschappers. Samen verkennen ze essentiële aspecten van het jeugdbeschermer-vak, aangevuld met praktijkervaring, casusbehandeling en de SAVE-training. Voordat medewerkers aan een volledige caseload beginnen, kunnen ze zo de nodige kennis opdoen.

Door geleidelijk een caseload op te bouwen, willen we collega’s beter laten ‘landen’ in de organisatie. Dat voorkomt niet alleen overbelasting, maar zorgt ook dat medewerkers langer bij de organisatie blijven, elkaar meer ondersteunen en een hoogwaardige dienstverlening kunnen leveren. Voor cliënten betekent dit dat de basiskennis van nieuwe medewerkers beter is afgestemd op wat gezinnen nodig hebben.

Uit evaluaties blijkt namelijk dat de inwerkgroep als passend en prettig wordt ervaren. In 2024 wordt de inwerkgroep daarom verder ontwikkeld, in afstemming met ons Expertisecentrum. Het doel is het initiatief te versterken en te optimaliseren.

Meer over:

Voorbeeld 2

10% caseloadverlichting in 2023

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed én met plezier hun werk kunnen doen. De hoge werkdruk is daarbij een belemmerende factor geweest. Daarom startte SAVE Jeugdbescherming in samenwerking met gemeenten, lokale teams en ketenpartners het project Caseloadverlichting. Op verschillende manieren maken we de caseload werkbaar voor onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders.

Daarom zijn in 2023 op verschillende fronten ontwikkelingen gestart. Deze moeten bijdragen aan meer werkplezier, het verlichten van de werkdruk en het verminderen van verloop van medewerkers. We bieden daarmee ook meer tijd en continuïteit in de begeleiding aan gezinnen. Zo willen we kwaliteit leveren in het hier en nu, maar ook verduurzamen en dat kunnen blijven doen in de toekomst.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

  • Gezinnen die na de uitspraak van een maatregel niet direct een toegewezen jeugdbeschermer kunnen krijgen, of gezinnen van medewerkers die vertrekken of langdurig afwezig zijn, worden ondersteund door het nieuwe Frontteam SAVE. Dit team houdt zicht op de veiligheid in gezinnen en zorgt dat hulpverlening wordt ingezet waar nodig. Wanneer een vaste jeugdbeschermer ruimte heeft, neemt hij of zij de begeleiding van het Frontteam SAVE over. Zo worden gezinnen doorlopend ondersteund en ervaren medewerkers voldoende rust om ook te kunnen toewerken naar de 10% caseloadverlichting.
  • Nieuwe inwerkgroepen (zie bovenstaand).
  • We evalueren of onze expertise op het gebied van veiligheid daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor gezinnen. Hiervoor is een multidisciplinair team samengesteld. Zij onderzoeken wanneer, hoe en hoe lang wij van waarde zijn voor gezinnen in het kader van onze wettelijke opdracht. Het doel is dat gezinnen zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. We werken actief samen met de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming en lokale teams.

Meer over:

Voorbeeld 3

Leerlijn zelfzorg

Gezien de complexiteit en intensiteit van hun werk, is zelfzorg een belangrijk aspect voor medewerkers en hun welzijn. Als reactie op een hoog verzuim en werkdruk hebben een aantal medewerkers een leerlijn ‘Zelfzorg in de jeugdzorg’ gevolgd.

Het streven is zelfzorg als vanzelfsprekend te integreren in de organisatie. Enerzijds door collega’s de juiste handvatten te bieden om beter voor zichzelf te zorgen en anderzijds te zorgen dat collega’s elkaar ondersteunen. Uiteindelijk moeten leidinggevenden, gedragswetenschappers, en medewerkers zelfzorg volledig opnemen in hun werkwijze.

Het ontwikkelen van zelfzorgvaardigheden resulteert in een betere fysieke, mentale en emotionele gezondheid. Dit draagt bij aan een betere kwalitatieve dienstverlening aan gezinnen en cliënten, die goede begeleiding krijgen door fitte professionals en een goede werksfeer.

Ga verder naar 👉

 

Bouwen aan Samen doen wat helpt

Bouwsteen ‘Leren van en met elkaar’

In 2021 en 2022 hebben wij samen met cliënten en medewerkers kritisch gekeken naar ‘hoe’ we dingen doen. In 2023 legden we de focus op het ‘kunnen’: een omgeving creëren waarin medewerkers en cliënten ook echt kunnen doen wat helpt.
‘Leren van en met elkaar’ betekent dat we kritisch kijken naar hoe we omgaan met cliënten, collega’s en samenwerkingspartners.