Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Bouwsteen
‘Leiderschap en eigenaarschap’

Bouwen aan Samen doen wat helpt in 2023

 

In ‘Leiderschap en Eigenaarschap’ werken we aan een organisatiecultuur die samenwerking en praktijkgericht leren stimuleert. Managers vervullen een sleutelrol. Ons doorlopende leiderschapsprogramma ondersteunt hen bij het verankeren van deze cultuur. We onderzoeken hoe we krachtige, zelforganiserende teams kunnen realiseren waarin autonome professionals samenwerken en hun dagelijkse werkzaamheden cliëntgericht vormgeven. Ook werken we aan een gezonde en effectieve werkomgeving waar gezamenlijke inspanningen niet alleen tot succes leiden, maar dit ook duurzaam maken.

 

Voorbeeld 1

Het versterken van eigenaarschap, leiderschap en zelforganisatie leidinggevenden

Centraal in de ontwikkeling van een passende leiderschapsstijl staat ons leiderschapsprogramma. Het doel is eigen initiatief, samenwerking en zelforganisatie binnen teams te stimuleren, in lijn met Samen doen wat helpt. Verder moet het medewerkers ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en zelforganisatie, met voldoende sturing en ondersteuning om cliënten effectief te kunnen begeleiden.

Op deze manier zijn medewerkers beter in staat om zelfstandig onderbouwde beslissingen te nemen. We zorgen voor een duidelijke informatievoorziening en kader én investeren in persoonlijke ontwikkeling. Zo weten medewerkers wat hun verantwoordelijkheden zijn en welke ruimte ze hebben. Ook ontstaat zo meer teamdynamiek bij besluitvorming. Duidelijke teamdoelen moeten ervoor zorgen dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht. Managers gaan hun teams vanuit een meedenkende rol ondersteunen, waarbij ze medewerkers stimuleren om zelf met creatieve ideeën te komen, eventuele obstakels op te lossen en het gevoel van eigenaarschap versterken.

Voor onze cliënten resulteert dit in zelfstandige (jeugd)beschermingsprofessionals die goed geïnformeerd handelen, hoogwaardige begeleiding bieden en meer tijd hebben om betekenisvolle relaties met hen op te bouwen.

Jaarlijks organiseren we vier inspirerende leiderschapsdagen. Deze dagen zijn niet een doel op zich, maar dienen als bron van verbinding en kennisuitwisseling tussen collega’s. De echte verandering ontstaat in de dagelijkse werkpraktijk. Naast een krachtig samenwerkend middenkader, zijn krachtig samenwerkende teams essentieel. Daarom werken we parallel aan het leiderschapsprogramma hieraan met medewerkers.

Voorbeeld 2

Het versterken van samenwerking in de driehoek

Goed kunnen samenwerken is een kenmerk van een expertise-organisatie. Dit begint bij de interne organisatie. Om een verbetering op het gebied van samenwerking binnen teams te realiseren, is het belangrijk dat medewerkers en teams ruimte ervaren om zelfstandig initiatieven nemen en hierbij voldoende gesteund en gefaciliteerd worden. 

In onze organisatie heeft iedereen een eigen functie, rol en verantwoordelijkheid. Medewerkers krijgen de gelegenheid om met een grote mate van ‘eigenaarschap’ te werken. Dit is essentieel binnen zelforganisatie. Wanneer je eigenaarschap neemt, ben je je bewust van je eigen rol en verantwoordelijkheid, neem je gemakkelijker initiatief en zorg je ervoor dat je je taken voltooit. Professionals kunnen cliënten zo goed begeleiden. Stafdiensten die eigenaarschap tonen, kunnen op hun beurt de medewerkers beter ondersteunen. Dat vraagt om een eenduidige, passende en herkenbare ondersteuningsstructuur met voldoende draagkracht en draagvlak.

We zijn gestart met het project ‘versterken samenwerking in de driehoek’, verwijzend naar de medewerker (vertaalt de vraag uit de samenleving), de gedragswetenschapper (wat is er in theorie nodig) en de manager (wat kan de organisatie bieden).

Ga verder naar 👉

 

Hoe verder?
Wat willen we in 2024 bereiken? Bestuurders Krijnie en Paul sluiten af met hun visie voor Samen doen wat helpt in 2024.