Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt in vogelvlucht

Wat bedoelen we daarmee?

 

Met medewerkers en cliënten heeft Samen Veilig Midden-Nederland in 2021 vier uitgangspunten bepaald die richting geven aan alles dat wij doen:

  • Cliënt centraal
   We sluiten aan bij de leefwereld en de behoefte van de cliënt.
  • Partnerschap
   We kunnen het niet alleen, wij hebben elkaar nodig. Ieder heeft een andere rol, maar we werken samen aan hetzelfde doel: veiligheid en ontwikkeling.
  • Expertise
   We brengen allemaal onze expertise in.
  • Leren & transparantie
   We kijken kritisch naar onszelf. Anderen mogen dat ook doen. We laten zien wat we doen en hoe we dat doen. We leren van feedback om steeds beter te worden.

Deze vier uitgangspunten maken duidelijk hoe wij willen werken: wij willen samen doen wat helpt.

  • Samen houdt in: mét de cliënten, hun familie en vrienden, mét onze medewerkers en mét andere professionals.
  • Wat helpt? Datgene dat onze cliënten nodig hebben om de veiligheid te herstellen en een gezonde ontwikkeling weer mogelijk te maken.
  • Het doel? Een blijvend veilig thuis voor iedereen.

Meer weten over wat voorafging aan de totstandkoming van de beweging Samen doen wat helpt? Bekijk de verslaglegging 2021 ‘Van Koersprogramma naar Samen doen wat helpt.

 

Samen Veilig Midden-Nederland als expertiseorganisatie

Ook de overheid wil dat mensen sneller passende hulp en bescherming krijgen. In 2021 werd daarom het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming gelanceerd. In 11 proeftuinen verkennen professionals en cliënten vernieuwende manieren van samenwerking. Hoe zorgen we voor meer samenhang tussen de zorg voor kinderen en volwassenen? Hoe kunnen we meer integraal systeem- en mensgericht te werk gaan? Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming doen actief mee in 3 van deze proeftuinen, verspreid over Utrecht Stad/Utrecht West, Flevoland en Foodvalley.

De proeftuinen laten steeds meer zien wat niet en wat juist wél werkt. Er wordt ingezet op ‘regionale veiligheidsteams’. Deze bestaan uit gespecialiseerde organisaties, zoals Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Samen bundelen ze hun expertise over veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. Het lokale (wijk)team blijft het vertrouwde aanspreekpunt voor gezinnen. Het werkt samen met professionals uit het regionale veiligheidsteam als dit meerwaarde heeft voor het gezin. Daarmee sluit het mooi aan bij het doel van Samen doen wat helpt.

Het ‘Programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ schetst duidelijke richtlijnen en een tijdspad voor de ontwikkeling van de regionale veiligheidsteams en expertiseplatforms. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en bereiden ons actief voor op onze rol als expertiseorganisatie. Zowel via onze bijdrage aan de proeftuinen als door de ontwikkelingen die wij maken binnen Samen doen wat helpt. We positioneren ons om een waardevolle bijdrage te leveren aan de regionale veiligheidsteams, met een breed aanbod aan expertises.

Voor verdere verdieping in de proeftuinen, bekijk ook:

Ga verder naar 👉

 

Bouwen aan Samen doen wat helpt

Bouwsteen ‘Samenwerking tussen medewerker en cliënt’

In 2021 en 2022 hebben wij samen met cliënten en medewerkers kritisch gekeken naar ‘hoe’ we dingen doen. In 2023 legden we de focus op het ‘kunnen’: een omgeving creëren waarin medewerkers en cliënten ook echt kunnen doen wat helpt.
‘Samenwerking tussen medewerker en cliënt’ beoogt medewerkers te laten aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.