Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Bouwsteen
‘Samenwerking tussen medewerker en cliënt’

Bouwen aan Samen doen wat helpt in 2023

 

‘Samenwerking tussen medewerker en cliënt’ beoogt medewerkers te laten aansluiten bij de leefwereld van de cliënt. Toch lopen medewerkers hier vaak tegen belemmeringen aan. Daarom kijken we kritisch naar hoe we werken en hoe we zaken administratief regelen, zodat we meer kostbare tijd kunnen vrijmaken. Ook richten we ons op houding en gedrag en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

 

Voorbeeld 1

Verbeteren werkprocessen

In 2023 hebben we de projectstructuur Samen doen wat helpt gelanceerd. Aan de hand van drie hoofdprogramma’s geven we overzicht aan alle projecten binnen Samen doen wat helpt. Het programma ‘Inhoud en Innovatie’ richt zich op de verbeteringen van onze werkprocessen.

Wij hebben gewerkt aan doorontwikkeling van onze visie op veiligheid. Essentieel daarin is een passend, handelingsgericht veiligheids- en risicotaxatie-instrument. Hiervoor zijn HAVIK (Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind) en ARIJ (Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming) geïmplementeerd.

Verder hebben wij inzichten opgehaald uit de proeftuinen. Hiermee willen wij onze werkwijze verder ontwikkelen, regionale verschillen steeds meer inzichtelijk maken en ons managementteam helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Tot slot hebben we gewerkt aan de kwalitatieve verbetering van onze SAVE-werkwijze, waar we ook in 2024 verder mee zullen gaan. Door SAVE-rapportages te vereenvoudigen, zijn deze begrijpelijker geworden voor cliënten. Ook leveren ze minder administratief werk voor medewerkers. Op landelijk niveau voeren we gesprekken over hoe we de SAVE-werkwijze lerend en toekomstbestendig maken.

Met het integreren van lessen uit proeftuinen in werkprocessen zetten we de implementatie van de nieuwe veiligheidsvisie voort. Deze is gericht op verdere verbetering van regionale samenwerking en hulpverlening. De focus van de SAVE-werkwijze moet komen te liggen op de duurzame kwaliteitsverbeteringen voor zowel cliënten als medewerkers.

Meer over:

Voorbeeld 2

Inzet van cliëntenpanel

Het cliëntenpanel is ontstaan vanuit de behoefte van onze cliëntenambassadeurs om feedback op te halen bij (voormalige) cliënten. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Leden ontvangen regelmatig korte e-mailenquêtes over uiteenlopende aspecten van onze dienstverlening. Het vormt een extra brug voor de organisatie en medewerkers om (voormalige) cliënten directe vragen te stellen.

In 2023 is het cliëntenpanel vier keer benaderd. Zo heeft de cliëntenraad een uitvraag gedaan over welke thema’s in hun programma aan bod moesten komen. Ook is het cliëntenpanel gevraagd of het wil deelnemen aan evenementen.

Door feedback van cliënten effectief in de organisatie te integreren, zorgen de cliëntambassadeurs ervoor dat de stem van de cliënt onderdeel wordt van onze verbeterprocessen. Dit helpt ons om vraagstukken beter te begrijpen vanuit het cliëntperspectief. Ook biedt het een platform voor cliënten om hun mening te delen en zich gehoord te voelen.

De cliëntambassadeurs willen volgend jaar de impact van de ontvangen feedback vergroten. Het cliëntenpanel blijft een dynamisch platform en zal een belangrijke rol blijven spelen in de manier waarop wij cliëntfeedback verzamelen.

Meer over:

Voorbeeld 3

Spiegelbijeenkomst 2023

Bij een spiegelbijeenkomst delen cliënten, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, hun ervaringen met de zorg, behandeling en begeleiding. De professionals, die als toehoorders fungeren, zitten om de cliënt heen en luisteren zonder te reageren op wat wordt besproken. Cliënten voelen zich gehoord doordat ze hun verhaal mogen delen en feedback kunnen geven. Ook de aandacht vanuit de toehoorders draagt bij aan een gevoel van erkenning en betrokkenheid bij de cliënt.

Door spiegelbijeenkomsten ervaren medewerkers niet alleen inzicht in het cliëntperspectief, maar andersom plukt ook de organisatie zelf de vruchten van deze bijeenkomsten. Aan de hand van de verkregen feedback kunnen concrete verbeteringen worden doorgevoerd.

De verwachting is dat deze bijeenkomsten op de lange termijn meetbare resultaten zullen opleveren in termen van verbeteringen binnen de organisatie en het welzijn van de cliënten.

Meer over:

Ga verder naar 👉

 

Bouwen aan Samen doen wat helpt

Bouwsteen ‘Behoud en werving van medewerkers’

In 2021 en 2022 hebben wij samen met cliënten en medewerkers kritisch gekeken naar ‘hoe’ we dingen doen. In 2023 legden we de focus op het ‘kunnen’: een omgeving creëren waarin medewerkers en cliënten ook echt kunnen doen wat helpt.
Binnen ‘behoud en werving van medewerkers’ stimuleren we een werkomgeving waar mensen met plezier werken, gesteund door hun team en de organisatie.