Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Werken aan een betere keten in pilots en proeftuinen

Nieuws 29 september 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Niet alleen Samen Veilig Midden-Nederland maakt zich sterk voor een keten die de mens meer centraal zet. De ministeries van Justitie & Veiligheid en VWS hebben i.s.m. de VNG in april een toekomstscenario gepresenteerd. Dat scenario beoogt verbetering en versnelling van de jeugdbeschermingsketen, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller passende hulp en bescherming krijgen.

Naar verwachting zal het scenario de komende 2-3 jaar geleidelijk en gestructureerd uitgeprobeerd en aangescherpt worden. De landelijke uitrol zal naar verwachting zeker 5 tot 10 jaar in beslag nemen. Het in april gepresenteerde scenario schetst dan ook een toekomstbeeld en is nog geen uitgewerkt plan. Er zijn nog dilemma’s en er staan nog vragen open. Daar werken we in proeftuinen en pilots aan mee. Deze proeftuinen ontwerpen – los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren en altijd met het belang van de cliënt voorop – nieuwe samenwerkingsvormen. De ministeries bieden hen daarbij ondersteuning.

Utrechtse proeftuin
SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht zijn vanaf 1 oktober betrokken bij de proeftuin in Utrecht. Het is een doorstart van de eind 2020 afgesloten en succesvolle pilot Ketenversnelling. Lees meer >

Bescherming in beweging Utrecht West
SAVE Jeugdbescherming (regio Utrecht West) en Veilig Thuis Utrecht zijn ook betrokken bij de regionale pilot Bescherming in Beweging Utrecht West. Ook hier is de vraag van het gezin het startpunt en wordt onderzocht hoe de jeugdbeschermingsketen verbeterd en vereenvoudigd kan worden. Bescherming in beweging borduurt voort op de goede resultaten uit de pilot Jeugdbescherming Utrecht West. Lees meer >

Pilot Effectieve jeugdbescherming Flevoland van start
In Flevoland draagt SAVE Jeugdbescherming vanaf 2022 bij aan de ontwikkeling van een nieuwe manier van samenwerken. In de pilot Effectieve jeugdbescherming Flevoland wordt gewerkt met Veiligheidsteams, waarbij professionals vanuit verschillende expertises op het gebied van jeugdbescherming binnen één team gaan samenwerken. Zo bewandelt de cliënt één traject met één aanspreekpunt en heeft hij/zij niet meer te maken met verschillende partijen met steeds verschillende afspraken en protocollen.

Beter aansluiten op belevingswereld: Actieplan verbetering feitenonderzoek
Het Actieplan Feitenonderzoek is opgesteld om tot meer aandacht te komen voor de beleving en betrokkenheid van ouders en kinderen. Het actieplan zoekt daartoe naar oplossingen die de zorg beter aansluit bij de belevingswereld van ouders en kinderen, die meningen en feiten beter van elkaar scheiden en die meer inzicht geven in dossiervorming. Binnen het Actieplan voert SAVE Jeugdbescherming o.a. de pilot ‘Beter rapporteren’ uit. In die pilot onderzoeken cliënten en medewerkers met succes samen wat nodig is om rapportages zo samen te stellen dat ze recht doen aan de ervaringen van ouders en kinderen. Lees meer >