Waar ben je naar op zoek?

Doorstart pilot Ketenversnelling

Vanuit het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd is in 2018 de pilot Ketenversnelling opgestart. Een succesvolle pilot waarin geëxperimenteerd is met een andere manier van samenwerken om gezinnen in de jeugdbescherming beter te ondersteunen en sneller hulp te bieden.

Binnen de pilot Ketenversnelling hebben medewerkers van de deelnemende ketenpartners (Lokalis (buurtteams), Veilig Thuis Utrecht, SAVE, William Schrikker en de Raad voor de Kinderbescherming) ervaring opgedaan met een andere manier van samenwerken door te stoppen met na en naast elkaar te werken en de verschillende expertises, taken, rollen en bevoegdheden vanuit één team in te zetten. Deze manier van werken versnelt het hulpverleningsproces in sterke mate en helpt om snel tot een goede werkrelatie te komen. De pilot is eind 2020 succesvol afgesloten en in de afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen voor een doorstart in een groter werkgebied, met een breder takenpakket en nieuwe ontwikkelopgaven. Deze doorstart start in oktober als proeftuin. Alle pijlen blijven gericht op het versnellen van het hulpverleningsproces en betere ondersteuning van de cliënten. De contouren van het landelijke toekomstscenario zijn geschetst, maar er liggen nog veel vragen en details die nader uitgewerkt moeten worden. De proeftuin gaat bijdragen aan die uitwerking.

Meer over de pilot Ketenversnelling: