Waar ben je naar op zoek?

Baas van morgen aan de slag bij Samen Veilig

Bestuurder Tanno Klijn maakt plaats voor jonge baas! De VMBO-leerlinge Radia (14) hoefde op donderdag 25 januari jl. niet naar school. In plaats daarvan werd zij opgehaald door Samen Veilig bestuurder Tanno Klijn. Radia had het die dag namelijk voor één dag voor het zeggen bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Het was voor Radia een spannende dag.  De spanning was aan het begin van de ochtend af te lezen van het gezicht van deze jonge baas in wording, maar al snel voelde zij zich thuis.
Er ging een hele wereld voor haar open. Het werk van Samen Veilig Midden-Nederland is complex en de onderwerpen verwaarlozing en mishandeling zijn heftig voor een 14-jarige. Radia boog zich onder andere over een casus ouderenmishandeling. Ze verdiepte zich met betrokkenheid en belangstelling in de melding en besprak deze met de medewerker, de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper. Daarna volgde een ‘luchtiger’ onderwerp: een brainstorm met de afdeling Communicatie over de beste communicatiestrategie voor jongeren.

De dag eindigde in het kantoor van KPMG in Amstelveen. Daar verzamelden alle bazen van morgen zich samen met alle bazen van vandaag en werden de ervaringen van die dag, opgedaan bij ruim 150 deelnemende bedrijven, uitgewisseld.

Het project ‘Baas van Morgen’ is een initiatief van JINC, een landelijke organisatie die zich inzet voor gelijke kansen onder jongeren. Op de laatste donderdag van januari staan jaarlijks een groot aantal (in 2018 zo’n 150) CEO’s van Nederlandse bedrijven hun stoel af aan een kind dat opgroeit in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. Tanno Klijn van Samen Veilig Midden-Nederland ondersteunt het project van harte en droeg de leiding dit jaar graag even aan Radia over.