Waar ben je naar op zoek?

Jaarbericht 2016

2016 was het tweede transitiejaar. Samen Veilig bevindt zich nog volop in het transformatieproces naar zijn opdracht en rol in het nieuwe stelsel.

In 2016 hebben we, net als in 2015, met onze SAVE-partners gewerkt aan verdere inhoudelijke vernieuwing en het vergroten van onze effectiviteit. De doorontwikkeling en inbedding van de SAVE-werkwijze binnen Samen Veilig en de samenwerking met het lokale veld en andere ketenpartners stonden hoog op de agenda zowel voor de gebiedsgerichte SAVE-teams als voor Veilig Thuis Utrecht.

Meer over deze ontwikkelingen en over onze andere activiteiten in 2016 is te lezen in het Jaarbericht 2016. Eventueel kunt u ook doorklikken naar de Jaarverantwoording 2016.

Door onze SAVE-werkwijze te blijven ontwikkelen en samen te werken met onze partners, blijven wij ons inzetten voor mensen in de samenleving die zich in onveilige situaties bevinden. Gezamenlijk doen wij onze uiterste best om huiselijk geweld, kindermishandeling (inclusief een dreigende criminele carrière) en ouderenmishandeling te signaleren en terug te dringen. Iedereen heeft immers recht op een veilige omgeving en kinderen hebben het recht zich te kunnen ontwikkelen.