Waar ben je naar op zoek?

Meerjarige afspraken met gemeenten in de provincie Utrecht

Medio juli hebben de gemeenten in de provincie Utrecht besloten, na een tenderproces, de uitvoering van de taken van de Gecertificeerde Instelling (GI) en Veilig Thuis in alle Utrechtse (jeugd)zorgregio’s te gunnen aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Dit betekent dat Samen Veilig Midden-Nederland samen met de onderaannemers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voor de komende zes jaar in principe samenwerkingspartners blijven van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

Dit is goed nieuws en betekent continuïteit voor de cliënten. Het stelt Samen Veilig in staat voor langere tijd vooruit te kijken en invulling te geven aan wat nodig is om jeugdigen en gezinnen te beschermen, danwel een veilig thuis te bieden.

De zes Flevolandse gemeenten hebben inmiddels aan Samen Veilig en haar onderaannemers een verzoek gedaan om een subsidieaanvraag in te dienen voor de komende vier jaar. Voor het eind van de maand levert Samen Veilig dit aan. In de loop van het najaar is hier meer duidelijkheid over.